send link to app

avvik.com app for iPhone and iPad


4.6 ( 256 ratings )
Business
Developer: Nettsenteret AS
Free
Current version: 1.5.8, last update: 1 year ago
First release : 01 Mar 2013
App size: 8.39 Mb

Appen er for brukere av avvik.com. Er du ikke kunde ta kontakt på post@avvik.com

Et system for registrering og oppfølgning av:
Kundeklager, reklamasjoner, leverandørfeil, melding om avvik, HMS hendelse, observasjoner, miljøhendelse, RUH, personskader, oppfølgning etter vernerunde, forslag til forbedring.

Hver kunde får sin egen layout, sine egne felter for data inn og nedtrekksbokser.

Registreringen går direkte inn i deres eksisterende system for oppfølgning.

Kan brukes innen alle bransjer.